Đổi %LEL ppm máy đo khí Methane CH4

Rate this post

Đổi %LEL sang ppm máy đo khí Methane CH4

1. Đổi %LEL sang ppm máy đo khí Methane CH4

%LEL ppm máy đo khí Methane CH4 cần hiểu rõ các đơn vị trên trước.

  1. %LEL (Lower Explosion Limited) = Giới hạn cháy nổ dưới.
  2. Vol% (volume %) = Phần trăm thể tích.
  3. Ppm (Part Per Million) = Một phần triệu = 1000 mg/m3 = 1 mg/lit

Theo quy đổi, 1 vol% = 10,000 ppm.

Đổi đơn vị ppm sang vol% %LEL máy đo khí Methane CH4 Metan
Đổi đơn vị ppm sang vol% %LEL máy đo khí Methane CH4 Metan

Từ bảng trên ta có công thức đổi vol% %LEL ppm máy đo khí Methane CH4:

GIới hạn cháy nổ dưới (%LEL) của Metan là 5.0 vol%

Giới hạn cháy nổ trên (%UEL) của Methane là 15 vol%.

Tức là 5.0 vol% = 100 %LEL = 50,000 ppm tính theo khí CH4

Từ đó suy ra: 1 %LEL = 0.05 vol% = 500 ppm của khí CH4

Phân dải của máy đo khí theo %LEL là 0.1 %LEL = 50 ppm

1 vol% = 10,000 ppm = 20%LEL của khí CH4

2. Vì sao cần đo khí gas Methane CH4 Metan

Cần hiểu bản thân khí gas rò rỉ không gây cháy nổ.  Nguyên lý cháy nổ là do khí gas kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp cháy và chỉ cần ở trong nhiệt độ cao phù hợp hoặc có tia lửa phát ra khi bật công tắc bật đèn, quạt, điện thoại, giày cao gót có kim loại tiếp với mặt sàn… thì rất dễ xảy ra cháy nổ lớn.

TT Nhiên liệu Giới hạn cháy dưới LEL(% thể tích) Giới hạn cháy trên (% thể tích)
1 Propane 2,2 10,0
2 Butane 1,8 9,0
3 Khí than 4,0 29,0
4 Khí than ướt 5,0 46,0
5 Hydro 4,0 75,0
6 Acetylene 2,5 80,0
7 Xăng 0,5 7,0

Các loại khí khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *