Máy đo khí ngừng sản xuất hãng Cosmos

Rate this post

Máy đo khí ngừng sản xuất hãng Cosmos

1. Máy đo khí ngừng sản xuất hãng Cosmos

Máy đo khí ngừng sản xuất hãng Cosmos được liệt kê trên website của hãng Cosmos. Quý khách hàng có thể bấm vào link dưới đây để kiểm tra thông tin.

https://www.newcosmos-global.com/product/?fd=d10

Tại đây ta có thể thấy các model đã ngừng sản xuất của hãng. Quý khách hàng cần tư vấn sản phẩm thay thế hoặc tương đương xin liên hệ số hotline 0965070740 (Zalo, whatsapp, wechat …)

2. Các model máy đo khí ngừng sản xuất có model thay thế.

XP-3110 => XP-3310II

XP-3140 => XP-3340II

XP-3160 => XP-3360II và XP-3360II-W

XP-3180 => XP-3380II

XP-3180E => XP-3380IIE

XP-3118 => XP-3318II

XPS-7 => XPS-7II

NV-100 => NV-120

B-770 => B-780

 

 

Các loại khí đo:

Acetone Cyclohexane Ethyl Acetate n-Hexane
Methanol Propane Toluene Acetylene
Cyclopentane Ethyl Benzene Hydrogen Methyl Cyclohexane
Propyl Acetate o-Xylene Benzene DME (Dimethyl Ete)
Ethylene IPA MIBK Propylene
m-Xylene n-Butane Ethane Gasoiline
MEK n-Pentane THF p-Xylene
i-Butane Ethanol n-Heptane Methane

Sản phẩm liên quan: XP-3310II, XP-3340II, XP-3360II, XP-3318II, XP-3360II-W, XP-3368II, XP-3368II-W, XP-3380II

Danh sách khí đo (cảm biến) cho model PS-7/PS-7-M

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
5 / 25ppm
CDS-7
1ppm
500ppb
250ppb
250ppb
25ppm
25ppm
1ppm
100ppm
10ppm
10ppm
5 / 25ppm
10ppm
5ppm
5ppm
1ppm
1ppm
250ppm
50ppm
100ppm
điện hóa với pyrolyzer
100ppm
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
25vol%
COS-7

*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6…)

 Đo khí O2

Các loại khí độc vô cơ như: NH3 CO2 CO HCl Cl2 F2 HF NO NO2 NOx O3 SO2 H2S

Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *