Đầu đo khí độc loại khuếch tán KCM-3A Cosmos

  • Cảm biến đo khí độc loại khuếch tán KCM-3A Cosmos
  • Xuất xứ: Cosmos
  • Quốc gia: Nhật Bản
  • Kiểu đo: Khuếch tán
  • Loại khí: Các loại khí độc như COCl2, HCN …