Bản đồ nơi cung cấp máy đo khí

Rate this post

Bản đồ nơi cung cấp máy đo khí

1. Bản đồ nơi cung cấp máy đo khí

Bản đồ nơi cung cấp máy đo khí giúp quý khách hàng tiếp cận đến website cũng như tọa độ của nhà cung cấp nhanh hơn. Từ đó có thể đặt hàng, qua xem sản phẩm, kiểm tra, test sản phẩm, nhận tư vấn …

Quý khách có thể tìm kiếm từ khóa “máy đo khí” trên google hoặc bấm vào đường link:

https://www.google.com/maps/dir//M%C3%A1y+%C4%91o+kh%C3%AD+Nh%E1%BA%ADt+B%E1%BA%A3n,+P.+%C4%90%E1%BB%97+Nhu%E1%BA%ADn,+Xu%C3%A2n+%C4%90%E1%BB%89nh,+B%E1%BA%AFc+T%E1%BB%AB+Li%C3%AAm,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+100000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x313453696599850b:0x1d622d3c2b07bc8b?sa=X&ved=2ahUKEwiLlZDh1Ln9AhWVCd4KHaMQCg4Q48ADegQITRAM 

2. Một số đặc điểm khác của bản đồ máy đo khí.

Trong mục bản đồ này sẽ cung cấp thêm:

  1. Hình ảnh máy đo khí.
  2. Thông tin về máy đo khí.
  3. Giá máy đo khí.
  4. Danh mục máy đo khí.

Các loại khí đo:

Acetone Cyclohexane Ethyl Acetate n-Hexane
Methanol Propane Toluene Acetylene
Cyclopentane Ethyl Benzene Hydrogen Methyl Cyclohexane
Propyl Acetate o-Xylene Benzene DME (Dimethyl Ete)
Ethylene IPA MIBK Propylene
m-Xylene n-Butane Ethane Gasoiline
MEK n-Pentane THF p-Xylene
i-Butane Ethanol n-Heptane Methane

Sản phẩm liên quan: XP-3310II, XP-3340II, XP-3360II, XP-3318II, XP-3360II-W, XP-3368II, XP-3368II-W, XP-3380II

Danh sách khí đo (cảm biến) cho model PS-7/PS-7-M

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
5 / 25ppm
CDS-7
1ppm
500ppb
250ppb
250ppb
25ppm
25ppm
1ppm
100ppm
10ppm
10ppm
5 / 25ppm
10ppm
5ppm
5ppm
1ppm
1ppm
250ppm
50ppm
100ppm
điện hóa với pyrolyzer
100ppm
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
25vol%
COS-7

*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6…)

 Đo khí O2

Các loại khí độc vô cơ như: NH3 CO2 CO HCl Cl2 F2 HF NO NO2 NOx O3 SO2 H2S

Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *