Chế độ conversion trên máy đo khí XP-3310II

Rate this post

Chế độ conversion trên máy đo khí XP-3310II

1. Chế độ conversion trên máy đo khí XP-3310II

Chế độ conversion trên máy đo khí XP-3310II là chế độ chuyển đổi, thay đổi hệ số k trên cảm biến của máy, giúp máy có thể dự tính được nồng độ của các loại khí chuyển đổi trên máy một cách tương đối.

Tính năng này chỉ mang tính dự đoán, không thể coi đó là nồng độ đo chính xác.

Tính năng chuyển đổi này chỉ áp dụng với model XP-3310II có loại khí số 1 (GAS 1) là Methane, Propane hoặc isobuthane.

Khi lựa chọn loại khí trong tính năng này, máy sẽ hiển thị loại khí trên màn hình.

Máy đo khí gas Hydrogen H2 Hydro Hidro Cosmos
Máy đo khí gas Hydrogen H2 Hydro Hidro Cosmos
Máy đo khí gas Methane CH4 Metan XP-3310II Cosmos
Máy đo khí gas Methane CH4 Metan XP-3310II Cosmos
Máy đo khí gas Toluene C7H8 Toluen XP-3310II Cosmos
Máy đo khí gas Toluene C7H8 Toluen XP-3310II Cosmos

2. Các vào chế độ Conversion cho máy XP-3310II

Bấm nút sang trái để vào chế độ Menu
Bấm nút sang trái để vào chế độ Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dùng nút chuyển hướng lên xuống để lựa chọn Conversion trên máy đo khí XP-3310II
Dùng nút chuyển hướng lên xuống để lựa chọn Conversion trên máy đo khí XP-3310II

Bấm nút sang trái để lựa chọn Conversion.

Dùng nút điều hướng lên xuống để lựa chọn loại khí cần đo.

Bấm Bấm nút sang trái để xác nhận loại khí lựa chọn và trở về màn hình đo.

Các loại khí độc vô cơ như: NH3 CO2 CO HCl Cl2 F2 HF NO NO2 NOx O3 SO2 H2S

Các loại khí khác:

Link Website  Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog

Danh sách khí đo (cảm biến) cho khí vô cơ

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
5 / 25ppm
CDS-7
1ppm
500ppb
250ppb
250ppb
25ppm
25ppm
1ppm
100ppm
10ppm
10ppm
5 / 25ppm
10ppm
5ppm
5ppm
1ppm
1ppm
250ppm
50ppm
100ppm
điện hóa với pyrolyzer
100ppm
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
25vol%
COS-7

*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *