Kênh Youtube hãng máy đo khí Cosmos

Rate this post

Kênh Youtube của hãng máy đo khí Cosmos

1. Kênh Youtube của hãng máy đo khí Cosmos

Kênh Youtube của hãng máy đo khí Cosmos là kênh video về các sản phẩm, công dụng, chức năng, của thiết bị cũng như các khuyến cáo của hãng về sản phẩm, loại khí.

Youtube

Rất tiếc, kênh chủ yếu là tiếng Nhật và chưa hỗ trợ các video bằng tiếng Anh đồng thời chưa có nhiều video về các sản phẩm, kênh chưa có nhiều view, nhiều sub.

2. Một số video Youtube các sản phẩm bán quốc tế máy đo khí Cosmos

Máy đo khi độc trong nhà máy sản xuất bán dẫn XPS-7II

Máy đo khí CO trong khí thải XP-333IIIai

Máy đo mùi mini XP-329m

Máy dò khí gas cháy nổ XP-702IIIai

Máy đo khí gas cháy nổ XP-3000II Series

Máy đo cặn sắt thép trong mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn SDM-72 SDM-73

Máy đo khí VOC XV-389 XP-3120V

Máy đo khí O2 và CO XOC-353IIBT

Các loại khí đo:

Acetone Cyclohexane Ethyl Acetate n-Hexane
Methanol Propane Toluene Acetylene
Cyclopentane Ethyl Benzene Hydrogen Methyl Cyclohexane
Propyl Acetate o-Xylene Benzene DME (Dimethyl Ete)
Ethylene IPA MIBK Propylene
m-Xylene n-Butane Ethane Gasoiline
MEK n-Pentane THF p-Xylene
i-Butane Ethanol n-Heptane Methane

Sản phẩm liên quan: XP-3310II, XP-3340II, XP-3360II, XP-3318II, XP-3360II-W, XP-3368II, XP-3368II-W, XP-3380II

Danh sách khí đo (cảm biến) cho model PS-7/PS-7-M

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
5 / 25ppm
CDS-7
1ppm
500ppb
250ppb
250ppb
25ppm
25ppm
1ppm
100ppm
10ppm
10ppm
5 / 25ppm
10ppm
5ppm
5ppm
1ppm
1ppm
250ppm
50ppm
100ppm
điện hóa với pyrolyzer
100ppm
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
25vol%
COS-7

*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6…)

 Đo khí O2

Các loại khí độc vô cơ như: NH3 CO2 CO HCl Cl2 F2 HF NO NO2 NOx O3 SO2 H2S

Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *