Lưu ý khi lựa chọn đầu đo khí Hydro H2 PS-7

Rate this post

Lưu ý khi lựa chọn đầu đo khí Hydro H2 PS-7

1. Lưu ý khi lựa chọn đầu đo khí Hydro H2 PS-7

Lưu ý khi lựa chọn đầu đo khí Hydro H2 PS-7 cần lưu ý về khí Hydrogen (hidro) trước. Ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn hydro là một khí lưỡng nguyên tử có công thức phân tử H2, không màu, không mùi, dễ bắt cháy Khí hydro (hay phân tử hydro) có tính cháy cao và sẽ cháy trong không khí trong khoảng nồng độ thể tích từ 4% đến 75%. Khí hydro nổ với hỗn hợp không khí với nồng độ 4–74% và với clo nếu nồng độ nó là 5–95%. Hỗn hợp có thể được đốt cháy bằng tia lửa, nhiệt hoặc ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ tự cháy của hydro trong không khí là 500 °C (932 °F).

2. Cần lưu ý gì ở model PS-7?

Lưu ý khi lựa chọn đầu đo khí Hydro H2 PS-7
Lưu ý khi lựa chọn đầu đo khí Hydro H2 PS-7
  • Dải đo: 0 – 1000 ppm hoặc 0 – 500 ppm (Không phải 0 – 100 %LEL)
  • KHÔNG CÓ CẤU TRÚC PHÒNG NỔ
  • Phân dải: 10ppm hoặc 5 ppm
  • Lấy mẫu bằng bơm hút, ống lấy mẫu có thể dài tối đa 20m
  • Không cần hiệu chuẩn, thay cảm biến thường xuyên 6 tháng 1 lần.

b. Tại sao lựa chọn đầu đo khí H2 (H2 Sensor) của hãng Cosmos

Trong các trạm cấp nhiên liệu Hydro thường yêu cầu đo nồng độ Hydro ở mức thấp, nhỏ hơn 1000 ppm (0.1%)

Vì vậy, yêu cầu về độ nhạy của cảm biến sẽ phải tăng lên và như thế, nó cũng làm cho cảm biến rất mẫn cảm với các loại khí khác xung quanh, vì vậy mà cảm biến cần phải có một số công nghệ để tăng khả năng lựa chọn khí mục tiêu (cụ thể ở đây là Hydro)

Cảm biến khí Hydro loại dây bán dẫn nóng (CH-H) của Cosmos được phủ bởi lớp màng phim silica – có chức năng “sàng lọc các cấu tử”; nó chỉ cho phép các nguyên tử Hydro lọt qua màng silica để tác động với cảm biến. Và nguyên tử Hydro cũng có kích thước phân tử nhỏ hơn các nguyên tử khí khác. Điều này làm cho cảm biến khí của Cosmos có tính chọn lọc Hydro cao hơn rất nhiều so với các loại cảm biến khác.

3. Video sản phẩm

Đo khí gas

Đo khí Ethylene Oxide EO ETO

Đo khí LPG

Dưới đây là bảng liệt kê các loại khí có thể đo được trên model này

Acetone Cyclohexane Ethyl Acetate n-Hexane
Methanol Propane Toluene Acetylene
Cyclopentane Ethyl Benzene Hydrogen Methyl Cyclohexane
Propyl Acetate o-Xylene Benzene DME (Dimethyl Ete)
Ethylene IPA MIBK Propylene
m-Xylene n-Butane Ethane Gasoiline
MEK n-Pentane THF p-Xylene
i-Butane Ethanol n-Heptane Methane

  Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *