Máy đo giám sát khí Oxy O2 KS-7O Cosmos

  • Phòng sạch cho nhà máy sản xuất chất bán dẫn
  • Phòng kiểm tra khác nhau
  • Để theo dõi liên tục sự thiếu hụt oxy, và đẩm bảo sự an toàn dưới điều kiện xây dựng.