Máy đo khí Oxy O2 Oxi XO-326IIs Series

Xuất xứ: Cosmos – Nhật
Ứng dụng: đo và hiển thị nồng độ khí oxy