Sai lầm khi lắp đầu dò khí gas

Rate this post

Sai lầm khi lắp đầu dò khí gas

1. Sai lầm khi lắp đầu dò khí gas

Sai lầm khi lắp đầu dò khí gas được nhận thấy ngay từ đồng nghiệp bán hàng cho khách. Nhìn thấy nên muốn chia sẻ ở đây để mọi người cùng biết. Dưới đây là một bức ảnh về đầu dò có bộ vỏ chống mưa.

Sai lầm khi lắp đầu dò khí gas
Sai lầm khi lắp đầu dò khí gas
Sai lầm khi lắp đầu dò khí gas
Sai lầm khi lắp đầu đo khí gas

Tuy nhiên, nhìn vào đây ta nhận ra một điều:

  • Chiều cao của đầu dò lắp trong hộp chống nước mưa quá cao
  • Chiều cao của hộp chống mưa cũng quá cao.

=> Khi lắp đầu dò gas kiểu này, gần như không có tác dụng gì về cảnh báo gas.

2. Lắp đầu dò gas như nào cho đúng?

Cách lắp đầu dò gas đúng
Cách lắp đầu đo gas đúng

Dưới đây là cách lắp đúng đầu dò gas

Cách lắp đầu dò gas đúng
Cách lắp đầu đo gas đúng

3. Vì sao cần đo khí gas

Cần hiểu bản thân khí gas rò rỉ không gây cháy nổ.  Nguyên lý cháy nổ là do khí gas kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp cháy và chỉ cần ở trong nhiệt độ cao phù hợp hoặc có tia lửa phát ra khi bật công tắc bật đèn, quạt, điện thoại, giày cao gót có kim loại tiếp với mặt sàn… thì rất dễ xảy ra cháy nổ lớn.

TT Nhiên liệu Giới hạn cháy dưới LEL(% thể tích) Giới hạn cháy trên (% thể tích)
1 Propane 2,2 10,0
2 Butane 1,8 9,0
3 Khí than 4,0 29,0
4 Khí than ướt 5,0 46,0
5 Hydro 4,0 75,0
6 Acetylene 2,5 80,0
7 Xăng 0,5 7,0

Đo khí gas

Đo khí Ethylene Oxide EO ETO

Đo khí LPG

Dưới đây là bảng liệt kê các loại khí 

Acetone Cyclohexane Ethyl Acetate n-Hexane
Methanol Propane Toluene Acetylene
Cyclopentane Ethyl Benzene Hydrogen Methyl Cyclohexane
Propyl Acetate o-Xylene Benzene DME (Dimethyl Ete)
Ethylene IPA MIBK Propylene
m-Xylene n-Butane Ethane Gasoiline
MEK n-Pentane THF p-Xylene
i-Butane Ethanol n-Heptane Methane
Dưới đây là các loại khí gas cháy nổ. Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.
Acetylene [C2H2] Acetone [(CH3)2CO)]
Buthane [i-C4H10] isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH]
Ethanol [C2H5OH] Ethane [C2H6]
ethyl benzene [C6H5C2H5] ethylene [C2H4]
LPG gasoline
Xylene [C6H4(CH3)2] ethyl acetate [CH3COOC2H5]
oxidized ethylene [CH2CH2O] cyclohexane [C6H12]
cyclopentane [C5H10] dimethyl ether [C2H6O]
hydrogen [H2] tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O]
city gas Toluene [C6H5CH3]
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] butylene [C4H8]
Propane [C3H8] propylene [C3H6]
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] n-heptane [CH3(CH2)5CH3]
Benzene [C6H6] n-pentane [CH3(CH2)3CH3]
methanol [CH3OH] Methane [CH4]
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] MEK [CH3COC2H5]
… etc …  … etc …
Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *