Catalogue máy đo khí cầm tay Cosmos 2022

1. Catalogue máy đo khí cầm tay Cosmos 2022

Mới đây, hãng New-Cosmos đã chính thức xuất bản catalogue máy đo khí cầm tay mới năm 2022 với một số thay đổi so với catalogue cũ.

a. Thay thế các model:

Máy đo khí gas XP-3110 => XP-3310II

Máy đo khí gas và Oxy XP-3118 => XP-3318II

Máy đo khí theo ppm XP-3160 => XP-3360II

Máy đo khí Oxy trong không khí XP-3180 => XP-3380II

Máy đo khí O2 trong khí thải XP-3180E => XP-3380IIE

Máy dò rò rỉ gas XP-702III => XP-702IIIS

Máy đo khí độc trong nhà máy sản xuất bán dẫn XPS-7 => XPS-7II

Catalogue máy đo khí cầm tay Cosmos 2022
Catalogue máy đo khí cầm tay Cosmos 2022

b. Bổ sung thêm các model:

Máy đo khí cháy nổ XP-3360II-W

Máy đo khí cháy nổ và Oxy XP-3368II, XP-3368II-W

Máy đo khí Oxy và H2S XOS-326

Máy đo mùi mini XP-329m

Máy đo khí VOC XP-3120V

Liều kế cá nhân đo VOC XV-389

c. Các loại khí mới cập nhật trên series XP-33XXII

Đo khí gas

Đo khí Ethylene Oxide EO ETO Đo khí LPG

Dưới đây là bảng liệt kê các loại khí có thể đo được trên model này

Acetone Cyclohexane Ethyl Acetate n-Hexane
Methanol Propane Toluene Acetylene
Cyclopentane Ethyl Benzene Hydrogen Methyl Cyclohexane
Propyl Acetate o-Xylene Benzene DME (Dimethyl Ete)
Ethylene IPA MIBK Propylene
m-Xylene n-Butane Ethane Gasoiline
MEK n-Pentane THF p-Xylene
i-Butane Ethanol n-Heptane Methane

Dưới đây là các loại khí có thể đo được trên model XP-3360II. Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.

Acetylene [C2H2] Acetone [(CH3)2CO)]
Buthane [i-C4H10] isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH]
Ethanol [C2H5OH] Ethane [C2H6]
ethyl benzene [C6H5C2H5] ethylene [C2H4]
LPG gasoline
Xylene [C6H4(CH3)2] ethyl acetate [CH3COOC2H5]
oxidized ethylene [CH2CH2O] cyclohexane [C6H12]
cyclopentane [C5H10] dimethyl ether [C2H6O]
hydrogen [H2] tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O]
city gas Toluene [C6H5CH3]
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] butylene [C4H8]
Propane [C3H8] propylene [C3H6]
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] n-heptane [CH3(CH2)5CH3]
Benzene [C6H6] n-pentane [CH3(CH2)3CH3]
methanol [CH3OH] Methane [CH4]
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] MEK [CH3COC2H5]
… etc …  … etc …

2. Link catalogue mới và cũ

Bản cũ tiếng Anh Here                     Bản cũ tiếng Việt tại đây                  

Bản mới tiếng Anh Here                   Bản mới tiếng Việt tại đây

Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *