Máy đo khí Oxy và H2S XOS-326 Cosmos

Ứng dụng
– Để xác nhận an toàn trước khi làm việc trong bể, hố ga, đường hầm và các công trường xây dựng ngầm khác, và để đảm bảo an toàn cho công nhân.