Catalogue thiết bị đo khí cố định Cosmos 2022

Rate this post

Catalogue thiết bị đo khí cố định Cosmos 2022

1. Catalogue thiết bị đo khí cố định Cosmos 2022

Catalogue thiết bị đo khí cố định Cosmos 2022 được cập nhật với một số thay đổi so với catalogue cũ.

a. Model thay thế

Bộ hiển thị đơn kênh NV-100 => NV-120

Đầu dò khí độc KCM-3A => KS-2D-N

Đầu dò khí Oxy KS-2O => KS-2O-N

Bộ đo mùi V-819 => COD-203

Đầu đo khí Oxy PS-2OP/PS-2OE => PS-2OP-N/PS-2OE-Ex

Đầu đo khí độc PS-2DP/PS-2DE => PS-2DP-N/PS-2DE-Ex

Bộ cảnh báo rò rỉ gas B-770 => B-780

b. Model bổ sung trong Catalogue thiết bị đo khí 2022

Thiết bị giám sát khí CO2 KS-7R Đầu dò khí độc PS-7-M B-780 bổ sung đầu dò khí CH4 là KD-5M và KD-5GM

Danh sách khí đo (cảm biến) cho model PS-7/PS-7-M

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
5 / 25ppm
CDS-7
 
1ppm
500ppb
250ppb
250ppb
25ppm
25ppm
1ppm
100ppm
10ppm
10ppm
5 / 25ppm
10ppm
5ppm
5ppm
1ppm
1ppm
250ppm
50ppm
 
100ppm
điện hóa với pyrolyzer
100ppm
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
25vol%
COS-7
*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6…)
Cảm biến đo khí tương tựCảm biến đo khí bán dẫn PS-7 Cosmos

Đo khí gas

Đo khí Ethylene Oxide EO ETO Đo khí LPG Dưới đây là bảng liệt kê các loại khí có thể đo được trên model này
Acetone Cyclohexane Ethyl Acetate n-Hexane
Methanol Propane Toluene Acetylene
Cyclopentane Ethyl Benzene Hydrogen Methyl Cyclohexane
Propyl Acetate o-Xylene Benzene DME (Dimethyl Ete)
Ethylene IPA MIBK Propylene
m-Xylene n-Butane Ethane Gasoiline
MEK n-Pentane THF p-Xylene
i-Butane Ethanol n-Heptane Methane
Dưới đây là các loại khí có thể đo được trên model KD-12 PD-12. Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.
Acetylene [C2H2] Acetone [(CH3)2CO)]
Buthane [i-C4H10] isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH]
Ethanol [C2H5OH] Ethane [C2H6]
ethyl benzene [C6H5C2H5] ethylene [C2H4]
LPG gasoline
Xylene [C6H4(CH3)2] ethyl acetate [CH3COOC2H5]
oxidized ethylene [CH2CH2O] cyclohexane [C6H12]
cyclopentane [C5H10] dimethyl ether [C2H6O]
hydrogen [H2] tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O]
city gas Toluene [C6H5CH3]
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] butylene [C4H8]
Propane [C3H8] propylene [C3H6]
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] n-heptane [CH3(CH2)5CH3]
Benzene [C6H6] n-pentane [CH3(CH2)3CH3]
methanol [CH3OH] Methane [CH4]
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] MEK [CH3COC2H5]
… etc …  … etc …

2. Link catalogue mới và cũ

Bản cũ tiếng Anh Here                     Bản cũ tiếng Việt tại đây                  

Bản mới tiếng Anh Here                   Bản mới tiếng Việt tại đây

Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *