Máy đo khí đa chỉ tiêu XP-302M Cosmos

  • Tự động điều chỉnh Zero
  • Báo động lưu lượng thấp
  • Chức năng ghi dữ liệu (tối đa 150 giờ)